Vítání léta

17. 6. 2020

Jako poslední akce letošního školního roku se odehrálo Vítání léta. Už tradičně jsme se sešli v areálu Pod kaštany, kde jsme zapálili oheň na opékání špekáčků i jiných pochutin. Proběhlo vyhlášení Zelené ligy, ve které jsme se umístili na krásném třetím místě, poděkovali městu Modřice zastoupeného paní Ing. Hanou Chybíkovou za dlouholetou přízeň a podporu Brabroukům a oficiálně tak ukončili školní rok. Večer jsme pak strávili hraním her, jako třeba oddílové bingo nebo branball, opékáním a přátelskou rozmluvou. Všem, kdo se zúčastnili moc děkujeme a těšíme se na Vás i v příštím školním roce. Číst dále

Výlet Mravenců

14. 6. 2020

V 9 jsme měli sraz na výlet a vydali jsme se do Želešic. Po necelé hodince jsme došli do Želešic, kde jsme si dali zmrzku. Potom jsme šli asi 3x špatně, protože nám mapy ukazovaly i neexistující cesty. Došli jsme však k mostu bývalé Hitlerovi dálnice, kde jsme se vyfotili a šli dál. Po výstupu na kopec jsme si dali oběd u kaple sv. Peregrina. V údolí jsme přebrodili řeku Bobravu a podívali jsme se ke studánce Dobrá voda, dali jsme si hrnek vody a vrátili jsme se kousek zpět k naučné stezce Pohádkový potok a v místním občerstvení jsme si dali Kubíka. Pak jsme prošli Pohádkovým potokem a šli zpátky do Modřic. Nad Modřicemi jsme si zahráli Branball u kterýho střídavě poprchávalo. Po skončení výletu jsme si ještě šli sednout na limču.

Výlet Kobylek

6. 6. 2020

Po deštivém týdnu nám počasí přálo, a proto se po dlouhé odmlce opět mohly Kobylky sejít a vydat na výlet. Zvolili jsme procházku přírodním parkem Obora a došli jsme do rajhradského kláštera. Během cesty jsme poznávali mnohá využití lopuchových listů a pozorovali kachny. Naučná stezka, z části vedoucí kolem dálnice, nám ukázala, že lidé stále mají srdce a naše mávání nám opětovali. Někteří dokonce přispěli hlasitým zatroubením. Zpáteční cestou jsme prošli přírodní park Bobrava směrem do Želešic, kde jsme se zastavili a po zchlazení nohou přímo v Bobravě se vydali šťastně domů.

Výlet Vážek

6. 6. 2020

Na poslední výlet se nás vydalo 7 – já, Maki, Týna, Mluvka, Adam, Slípka a Krtek. Sešli jsme se u Sokolovny, kde jsme si prohlédli mapu dnešní cesty a zaúkolovali Maki a Krtka vedením cesty. Dobrá volba to byla pouze v prvním případě. Krtka jsme se zeptali jen jednou během cesty, kde na mapě se nacházíme a dalo hodně práce ho navést k tomu, aby ukázal správné místo 😊. Zato Maki nás bezpečně provedla všemi úskalími trasy. Číst dále

Informační papírky nově!

Protože máme nové webové stránky, bude tu spoustu věcí nově. 😊 Informační papírky k akcím (momentálně k závěrečným výletům) najdete vždy přímo u akce v kalendáři a ne zde na hlavní stránce. Hledejte je tedy prosím tam. Děkujeme a těšíme se, že se s dětmi konečně potkáme i na celodenním výletu.

Zahajujeme činnost!

Vážení rodiče a děti,
od pondělí 18. 5. 2020 obnovujeme schůzkovou činnost.
Schůzky budou probíhat v časech, jak bylo zvykem po celý školní rok a budou zavedeny následující opatření: Číst dále

Pokyny k platbě tábora

Věříme, že do srpna se situace uklidní a tábor se uskuteční tak, jak se na něj těšíme. 🙂

Účastnický poplatek ve výši 3100 Kč (pro registrované členy oddílu), případně 3600 Kč (pro nečleny) uhraďte převodem na účet 2101589319/2010 do konce června. Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, celé jméno dítěte, případně dětí, za které je poplatek posílán. V extrémním případě (např. nekonání tábora) Vám bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.

V případě dotazů či jakýchkoliv problémů, nebo nejasností, nás neváhejte kontaktovat a jsme si jistí, že vše vyřešíme.