Cestičky

Duhová cesta Brabrouků je soubor zkoušek, které ověřují dovednosti a vědomosti všech členů oddílu v 10 oblastech.
Zkoušky jsou rozděleny do tří úrovní (oblázek, kámen, skála) na závěr každé
úrovně postupuje brabrouk do další úrovně členství v oddíle:

  • Oblázek – brabrouk může skládat slib a získat tak šátek
  • Kámen – členství v Kamenné radě
  • Skála – může být vedoucím v oddíle (získává školení Pionýrské minimum)

Skalní cestička je trochu jiná. Pro splnění cestičky ti stačí (kromě cestičky Oddíl) splnit pouze jeden úkol nebo pionýrskou odborku na vyšší úrovi. Až splníš všechny cestičky v úrovni skála, získáš tím i základní pionýrské školení Pionýrské minimum. Pro úspěšné splnění této úrovně si musíš splnit alespoň 1 jakoukoli odborku na vyšší úrovni.

Další informace se dozvíte na schůzkách od vedoucích. Nebojte se jich zeptat. Některé vědomosti jsou posbírané na stránce wiki.brabrouci.cz.

Dokážu pochopit pravidla vysvětlované hry a zahrát si ji až do konce, při týmových hrách být platným hráčem.
Deskové hry
Zvládnu pochopit deskovou hru a potom ji dohrát až do konce.
Kolektivní hry
Je jedno jestli branball, špaček, vybíjená nebo ringobal důležité je, že dokážu být platným členem týmu a hrát podle pravidel.
Vysvětlení hry
Jsem schopný/a srozumitelně vysvětlit pravidla hry kterou znám tak, aby je ostatní pochopili.
Organizace turnaje
Vím, na jakém principu turnaj (pavouk) funguje, zvládnu takový turnaj řídit.
Hra pro oddíl
Nachystám hru pro celý oddíl na výlet (včetně nachystání materiálu).
Vedení schůzky
Zorganizuji schůzku (nezapomenu na všechny části: výuková i opakování hrami).
Vím, že v přírodě nejsem sám/sama. Dokážu poznat, co kolem mně žije či roste, vím jak to chránit a případně i využít.
10 rostlin
Dokážu je pojmenovat rodovým názvem a určit jestli jsou jedlé či jedovaté. Umím je poznat venku v krajině.
10 živočichů
Dokážu je pojmenovat rodovým názvem a poznám jejich pobytová znamení (stopy, okusky, bobky).
20 rostliny
Poznám a pojmenuju rodovým názvem rostliny, které rostou v mém blízkém okolí.
15 živočichů
Dokážu poznat a pojmenovat živočichy rodovým i druhovým názvem.
6 jedlých hub
Rozeznám jedlé houby, které si můžu odnést domů a vím, že z nich bude zdravé/neškodné jídlo.
Pobytová znamení
Najdu 5 pobytových znamení a poznám, které zvíře je v krajině vytvořilo.
7 souhvězdí
Dokážu na noční obloze najít a pojmenovat alespoň sedm souhvězdí.
5 plodů
Poznám a pojmenuju plody stromů a keřů, které rostou v mém blízkém okolí.
Chráněné území
Vytvořím informační leták o místě včetně informací, co v místě roste a žije a přírodních podmínkách místa.
Třídění odpadu
Na akci se postarám o vytvoření místa na třídění odpadu a dokážu ostatním vysvětlit proč odpad třídit a na co se vytříděný odpad využívá.
Oddíl je moje druhá rodina. Vím, jaké družiny jsem součástí a do jaké organizace náš oddíl patří. Chodím na schůzky i akce rád/a, a protože sám/a chci.
Účast na vícedenní akci
Zúčastnil/a jsem se akce na které se i přespávalo a byla jindy než o letních prázdninách.
Celoroční účast alespoň 75%
V průběhu školního roku jsem byl/a na alespoň 75% schůzek.
Vím kam patřím
Vím do jaké družinky patřím a kdo jsou mí vedoucí. Znám název oddílu a dokážu říct že patří do organizace Pionýr.
Organizace Pionýr
PZnám symboliku organizace Pionýr, abych ji mohl/a používat a všude poznat. Znám další informace o spolku abych věděl/a čeho jsem součástí.
Vedení deníku
Deník je má pravá ruka a mám v něm všechny potřebné informace.
Účast na akci SPTO
Vím, jaké jsou během roku akce SPTO (vím, co je to SPTO) a alespoň jedné jsem se zúčastnil/a.
Znalost ČR
Znám základní informace o České republice.
Program Pionýra
Vím, co jsou Ideály Pionýra a co pro činnost i člena prakticky znamenají. Vím, jaký je obsah činnosti ve spolku.
Práva a povinnosti člena
Vím jaká práva a povinnosti mají členové spolku. Znám a správně využívám jednotící prvky Pionýra.
Práce s dětmi
Dokážu plánovat program podle individuálních a věkových zvláštností dětí. Vím jak využívat „hru” jako základní výchovný prostředek.
Bezpečnost
Vím jaká jsou rizika u různých aktivit a dokážu jim předcházet. Dokážu vytvářet bezpečné prostředí při různých činnostech.
Nebojím se ohně, ale mám k němu patřičný respekt a vím, že je to užitečný sluha nejen při přípravě jídel.
Zapálení svíčky
Umím zapálit svíčku maximálně 3 sirkami i při malém větříku.
Opékání
Dokážu si na klacku/opékátku opéct např. špekáček/ pečivo/ hada tak, aby se z toho nestalo uhlí. Vím, že mi k opékání stačí malý ohýnek a že se něj přikládá pouze dřevo.
Přepálení provázku
Dokážu rozdělat vhodný oheň pro přepálení provázku ve výšce 60 cm nad zemí, a po dokončení úkolu oheň správně uhasím a vše zahladím.
Uvaření jídla na ohni
Najdu si vhodné místo na vytvoření ohniště, nachystám ho na upevnění nádoby. Založím oheň a vhodně jej udržuji tak, abych uvařil jídlo; po dovaření pokrmu po sobě vše uklidím.
Táborová kuchyně
Zorganizuji uvaření jednoho jídla na táboře pro všechny účastníky.
Slavnostní oheň
Vytvořím slavnostní oheň včetně zorganizování sběru dřeva a celovečerní péče o oheň.
V krajině jsem jako doma. Dokážu se orientovat s různými pomůckami a vím, co mi říkají různé značky v přírodě.
Zorientování mapy
Dokážu nejen pomocí buzoly zorientovat mapu tak, abych podle ní mohl/a jít krajinou.
Vyhledání cesty v mapě
Dokážu na mapě naplánovat cestu z bodu A do bodu B. Zvládnu popsat přibližný reliéf trasy a zajímavosti, které cestou potkám.
Vedení výletu
Nachystám jednodenní výlet včetně propozic a odvedu ho.
Azimutová závod
Nachystám azimutový závod a zorganizuji ho.
Orientační závod
Nachystám orientační závod a zorganizuji ho.
Všem zvládnu ukázat, že mám výdrž, snahu, trpělivost a hlavně chci něco dokázat.
Chůze 10 km
Zvládnu ujít výlet, který je dlouhý alespoň 10 km.
Hod na cíl
Na vzdálenost 5 metrů se dokážu trefit do zavěšeného pytle alespoň třemi z pěti hodů.
Házet i chytat
Dokážu si s kamarádem 10x bez spadnutí hodit míčem i tenisákem na vzdálenost alespoň 5 metrů.
Střelby
Zvládnu bezpečně zacházet s lukem, vzduchovkou a foukačkou a umím se trefit do příslušného terče podle zadaných kritérií.
Školka se švihadlem
Zvládnu celou brabroučí školku se švihadlem bez chyby.
Lanová překážka
Dokážu bezpečně překonat lanovou překážku.
Chůze po zvuku
Jsem schopná/ý bez zraku jít po zvuku a soustředit se hlavně na svůj sluch.
Plavání
Uplavu bez pomoci vodního dna, rukávků či jiné nafukovací pomůcky vzdálenost 35 m.
Organizace turnaje
Zorganizuji sportovní turnaj pro celý oddíl.
Rozhodčí hry
Zvládnu roli rozhodčího u sportovní hry.
Střelecké stanoviště
Nachystám střelecké stanoviště včetně organizace střelby (pod dohledem dospělé osoby).
Zvládnu samostatně myslet. Dokážu vyřešit nejen jednoduché šifry, hádanky či rébusy, ale i složitější šifry.
Obrázková šifra
Dokážu sám/sama přijít na to, co je skryto v obrázkové šifře.
Šifry s klíčem
Vím, jaké existují šifry s klíčem a dokážu je vyluštit (šifrovací kotouč, mřížka, pravítko...).
Šifry bez klíče
Zvládnu vyluštit zašifrovaný text/texty, s alespoň 4 různými druhy šifer - jednoduché šifry s písmeny, posun abecedy, grafické šifry, šifry s tabulkou (polský kříž, čínština, zlomky)...
Rukovka
Dokážu komunikovat s druhou osobou pomocí rukovky.
Prstová abeceda
Dokážu komunikovat s druhou osobou pomocí prstové abecedy.
Pokladovka
Nachystám zprávy a šifry na pokladovku včetně jejich zašifrování.
Jsem připraven/a na nečekaná dobrodružství. Zvládám různé dovednosti, které mi pomůžou z jakékoli nesnáze, kterou potkám.
Vybavení na 1denní výlet
Zvládnu se vydat na jednodenní výlet a nic z potřebného vybavení s sebou nezapomenu.
Uříznutí a rozštípání polínka
Umím bezpečně pracovat s pilou a sekerou. Polínko si dokážu uřezat a poté i naštípat, aby se vešlo např. do kamen.
Stavba přístřešku
Dokážu postavit přístřešek mezi stromy pomocí plachty, uzlovaček a dřevěných kolíků.
Stavba stanu typu kopulka
V případě nečekaného deště dovedu postavit co nejrychleji stan, do kterého nebude pršet a který vydrží větrnou noc.
Štafeta pod minutu
Zvládnu uvázat štafetu 6 uzlů pod 1 minutu.
Užitečný výrobek
Dokážu vyrobit užitečnou věc ze dřeva.
Lanová překážka
Zvládnu postavit (na vhodném místě a z vhodného materiálu), obsluhovat (bezpečně) a uklidit lanovou překážku.
Jsem schopen/schopna samostatného projevu před ostatními a kreativního myšlení. Podílím se na tvorbě oddílové kroniky.
Samostatný projev
Dokážu sám/sama před ostatními samostatně zazpívat písničku, přednést básníčku nebo pronést proslov.
Pantomima
Zvládnu předvést pantomimou zadanou věc tak, aby to ostatní poznali.
Obrázek do kroniky
Nakreslím obrázek do oddílové kroniky z akce nebo dnu na táboře.
Přišití knoflíku
Dokážu navléct jehlu a přišít knoflík tak, aby držel na látce, bez zásadních nedostatků.
Zápis do kroniky
Napíšu smysluplný zápis do kroniky, odevzdám ho do měsíce po skončení akce.
Nakreslení daného předmětu
Zvládnu nakreslit určený předmět (dle předlohy) tak, aby vystihoval jeho důležité vlastnosti a proporce, aby jej podle kresby bylo možné identifikovat.
Reportáž z akce
Vytvořím reportáž z akce včetně vlastních fotografií a postarám se, aby byly zápisy do kroniky.
Výtvarná aktivita
Zorganizuji výtvarnou aktivitu na akci (včetně naplánování a sehnání materiálu).
Zraněním se v přírodě nevyhnu, důležité je, abych věděl/a, jak se při nich zachovat, případně jak je ošetřit.
Ošetření drobných ran
Vím, že pokud se zraním mám to hned říct dospělákovi. Drobnou oděrku si zvládnu umít mýdlem, aby byla rána čistá.
Ošetření ran a zranění
Vím, jak ošetřit puchýř, popáleninu, podvrknutý kotník, větší říznutí, zapité klíště, štípnutí hmyzem, přehřátí.
Šátkové obvazy
Dokážu udělat správný šátkový obvaz, při zranění ruky/chodidla/kolene/lokte/oka. Dokážu udělat šátkový závěs horní končetiny.
Obvazy
Zvládnu elastickým obinadlem i obvazem zavázat předloktí/zápěstí/loket/koleno/kotník.
Přenos raněného
Vím, jak bezpečně a šetrně přenést raněného, který se nemůže sám pohybovat.
Krvácení
Zvládnu zastavit menší krvácení (rána, z nosu), vím jak postupovat při zastavování velkého krvácení.
Ošetření drobné rány
Dokážu ošetřit drobnou ránu druhému člověku (například na táboře pod dozorem zdravotníka).
Postup při ošetřování
Vím, jak postupovat u nehody, kde je více zraněných osob.