Vánoční výprava

Na Vánočku jsme se letos vydali do Rájce-Jestřebí, kde jsme se ubytovali na místním gymnáziu. Děti už tradičně přivezly i vlastnoručně vyrobené dárečky, které jsme si měli v plánu rozdat při slavnostní večeři. Avšak, hned první večer, ještě před večeří, nám někdo dárečky ukradl. Byl to Grinch, který nenávidí Vánoce a snaží se je na celém světě překazit. A tak se děti hned druhý den ráno vydaly po jeho stopách, aby mohly dárečky najít a zachránit si tak Vánoce.

Nejdřív nás Grinch zavedl na poštu, kde ale zpřeházel všechny dopisy a balíčky, a proto jsme je nejdřív museli rozvést do správných měst. To se nám povedlo, ale naneštěstí jsme dárečky na žádné z pošt nenašli. Po obědě se nám však podařilo nalézt čerstvou stopu a podařilo se nám Grinche dohnat a zachránit naše dárečky a s nimi i Vánoce. Večer jsme si proto mohli uspořádat slavnostní večeři, na které se podával kapr s bramborovým salátem a po ní jsme si svoje těžce vybojované dárečky rozdali. Další den už nám tak zbývalo jen na gymnáziu uklidit a pak už jsme Rájci-Jestřebí dali sbohem a plní nových zážitků se vraceli domů.