Výlet za Ideály

O víkendu 20. – 21. 3. vyrazilo celkem 40 brabrouků a dalších téměř 20 neoddílových účastníků na výlet do okolí Modřic. Po trase výletu čekalo na účastníky 7 úkolů s tematikou Pionýrských Ideálů. Celý výlet měl cca 6 km a v průběhu nikdy nebyla překročena hranice katastrálního území Modřic. U každého úkolu získali účastníci písmeno do hesla, na základě kterého na závěr získali odměnu v podobě pionýrského balíčku. Krátkou reportáž si pro všechny připravila Babča. Číst dále

Lednový výlet

9. – 10. 1. 2021

Na sobotu 9. 1. jsme měli naplánovaný tradiční Lednový výlet, kdy dopoledne bychom trénovali na zimní soutěž Zelené ligy a odpoledne bychom se potkali i s rodiči v areálu Pod Kaštany. Bohužel momentální situace nám to nedovolila, a tak si vedoucí Brabrouků přípravili pro děti s rodinami jiný program. Číst dále

Rozdělený výlet jinak

20. – 22. 11. 2020

I když se nemůžeme stále setkávat tak, jak bychom chtěli, rozhodli jsme se, že si Rozdělený výlet nenecháme ujít. Vedoucí připravili tři trasy, na kterých děti měly splnit tři úkoly – vyfotit selfie, přijít na to, co je na fotce navíc a najít slovo na naučné ceduli. Číst dále

Zahájení školního roku

15. 9. 2020

Jako první akce Brabrouků v novém školním roce 2020/2021 bylo Zahájení školního roku, která doufejme, bude jedna z mnoha. Společně jsme se sešli v areálu Pod Kaštany, opekli špekáčky nad ohněm, popovídali si a také hodovali nad pivem nebo limonádou. Číst dále

Příměstský tábor

24. – 28. 8. 2020

V posledním prázdninovém týdnu proběhl druhý běh příměstského tábora na téma Jak vycvičit draka. Dračí jezdci společně od pondělí do pátku získávali informace o dracích, jejích chování, historii, ale dozvěděli se také spoustu zajímavých a užitečných informací o dalších nejen živočišných druzích. Číst dále

Tábor Cesta kmene

2. – 15. 8. 2020

Završením letošního roku se opět stal tábor, jehož náplní se letos stalo hledání úrodných plání, které by dokázaly nasytit oba naše indiánské kmeny. Toto hledání provázelo mnoho útrap, které ale indiáni statečně překonávali. Číst dále

Vítání léta

17. 6. 2020

Jako poslední akce letošního školního roku se odehrálo Vítání léta. Už tradičně jsme se sešli v areálu Pod kaštany, kde jsme zapálili oheň na opékání špekáčků i jiných pochutin. Proběhlo vyhlášení Zelené ligy, ve které jsme se umístili na krásném třetím místě, poděkovali městu Modřice zastoupeném paní Ing. Hanou Chybíkovou za dlouholetou přízeň a podporu Brabroukům a oficiálně tak ukončili školní rok. Večer jsme pak strávili hraním her, jako třeba oddílové bingo nebo branball, opékáním a přátelskou rozmluvou. Všem, kdo se zúčastnili moc děkujeme a těšíme se na Vás i v příštím školním roce. Číst dále

Výlet Mravenců

14. 6. 2020

V 9 jsme měli sraz na výlet a vydali jsme se do Želešic. Po necelé hodince jsme došli do Želešic, kde jsme si dali zmrzku. Potom jsme šli asi 3x špatně, protože nám mapy ukazovaly i neexistující cesty. Došli jsme však k mostu bývalé Hitlerovi dálnice, kde jsme se vyfotili a šli dál. Po výstupu na kopec jsme si dali oběd u kaple sv. Peregrina. V údolí jsme přebrodili řeku Bobravu a podívali jsme se ke studánce Dobrá voda, dali jsme si hrnek vody a vrátili jsme se kousek zpět k naučné stezce Pohádkový potok a v místním občerstvení jsme si dali Kubíka. Pak jsme prošli Pohádkovým potokem a šli zpátky do Modřic. Nad Modřicemi jsme si zahráli Branball u kterýho střídavě poprchávalo. Po skončení výletu jsme si ještě šli sednout na limču.

Výlet Kobylek

6. 6. 2020

Po deštivém týdnu nám počasí přálo, a proto se po dlouhé odmlce opět mohly Kobylky sejít a vydat na výlet. Zvolili jsme procházku přírodním parkem Obora a došli jsme do rajhradského kláštera. Během cesty jsme poznávali mnohá využití lopuchových listů a pozorovali kachny. Naučná stezka, z části vedoucí kolem dálnice, nám ukázala, že lidé stále mají srdce a naše mávání nám opětovali. Někteří dokonce přispěli hlasitým zatroubením. Zpáteční cestou jsme prošli přírodní park Bobrava směrem do Želešic, kde jsme se zastavili a po zchlazení nohou přímo v Bobravě se vydali šťastně domů.

Výlet Vážek

6. 6. 2020

Na poslední výlet se nás vydalo 7 – já, Maki, Týna, Mluvka, Adam, Slípka a Krtek. Sešli jsme se u Sokolovny, kde jsme si prohlédli mapu dnešní cesty a zaúkolovali Maki a Krtka vedením cesty. Dobrá volba to byla pouze v prvním případě. Krtka jsme se zeptali jen jednou během cesty, kde na mapě se nacházíme a dalo hodně práce ho navést k tomu, aby ukázal správné místo 😊. Zato Maki nás bezpečně provedla všemi úskalími trasy. Číst dále