Ukliďme Česko 2023

Již tradičně jsme se i letos zapojili do celorepublikové dobrovolnické akce Ukliďme Česko.

Navzdory lákavým slunečním paprskům počasí dominoval studený vítr, který od jakékoli venkovní aktivity spíše odrazoval. I přesto se na cestu vydalo několik odvážlivců v sestavě šestnácti sběračů, jednoho psa a v průběhu se připojil i Spiderman (bohužel vyfouknutý, takže s úklidem moc nepomohl). Prošli jsme trasu dlouhou 3 km za areálem Pod Kaštany a kromě pneumatik a dalších věcí (které se do pytlů nevlezly), jsme společnými silami sesbírali celkem 11 pytlů odpadu. Velkou část odhozených věcí tvořily součásti aut – chvíli se zdálo, že si jedno zvládneme sestavit a zbytek cesty se povezeme. Na co všechno jsme po cestě narazili se můžete podívat do fotogalerie. Děkujeme všem zúčastněným za pomoc a věříme, že se nám povedlo zase o píď ulevit přírodě.

Koník