Tábor 2023: Jak dobrodružství dopadlo?

Jakožto členové kmene Na’vi jsme dlouhodobě na našem rodném stromě čelili útokům a sabotážím ze strany nebešťanů. Avšak dne 5. 8. 2023 se stal náš rodný strom definitivně nebezpečným pro žití a my tak byli nuceni odjet dál a hledat na Pandoře bezpečné místo k žití.

Nové útočiště jsme úspěšně našli v jižních Čechách. Začali jsme se tak učit místním zvykům, změnili jsme si barvu kůže, abychom splynuli s místními, a obecně jsme si užívali klidu a bezpečí. Velmi záhy jsme však zjistili, že ani zde se nevyhneme nebešťanům a jejich zlým úmyslům s naší milovanou zemí Pandorou. Po prvních útocích na náš nový rodný strom jsme se tedy rozhodli bojovat a nebešťany tak jednou pro vždy vyhnat.

Započala tak éra neustálého tréninku, abychom byli všichni co nejvíce připravení do bojů, které nás čekaly. Náš první útok směřoval do skladu zbraní, kterému jsme trochu ulehčili od přebytečných zbraní a munice. Učení se s novými zbraněmi jsme pak také věnovali nejednu chvíli. Současně jsme se ale věnovali i poznávání pandorské fauny a flóry, zvykům a tradicím našeho kmene. Také jsme podnikli například výlet do Tkalcovny ve Strmilově či přespávali v Jindřišském údolí.
Po tom, co jsme již všichni byli připravení a vycvičení do bojů, jsme začali soustavně útočit na základny a další zařízení nebešťanů. V průběhu bojů jsme našli výbušniny potřebné ke zničení největší hlavní základny a také komunikační terminál, který nám polohu této ukryté základny vyzradil.

Mohlo tak dojít k závěrečné bitvě, kde jsme již nebešťany vyhnali na dobro a my se tak s klidným srdcem mohli vrátit na náš původní rodný strom.
Během našeho pobytu jsme zažili mnoho legrace a dobrodružství, mnohé jsme se naučili a mnohokrát jsme překonali sebe samotné. Mnohokrát jsme sušili mokré oblečení, protože nás letos Pandora obdařila vydatným pršením, a mnohokrát jsme pak využili možnosti se jít vykoupat, když sluníčko zase svítilo.

Doufáme, že se všem zúčastněným naše dobrodružství líbilo a odnesli si především silné a dlouhotrvající zážitky.

Tak za rok znovu!

Telka + Špion