Turistické značky

Přehled značek, které můžete najít na stromech. Malá pomůcka, abyste se nikdy neztratili.

Turistické značení

  • turistické značky jsou umístěny maximálně 300 metrů od sebe
  • značené cesty se obnovují nejpozději po 3 letech
  • zrušené turistické značky se zatírají zelenou barvou
  • „volavka“ = značka větší velikosti než je běžné pásové značení viditelná na větší vzdálenosti např. pole, louka
  • základní velikost turistického značení = 10 x 10 cm

 

pásové značení 

  • pěší, cyklo a lyžařské značení se od sebe liší barvou okrajů
  • pěší = bílá
  • cyklo = žlutá
  • lyžařské = oranžová