Výlet Kobylek

6. 6. 2020

Po deštivém týdnu nám počasí přálo, a proto se po dlouhé odmlce opět mohly Kobylky sejít a vydat na výlet. Zvolili jsme procházku přírodním parkem Obora a došli jsme do rajhradského kláštera. Během cesty jsme poznávali mnohá využití lopuchových listů a pozorovali kachny. Naučná stezka, z části vedoucí kolem dálnice, nám ukázala, že lidé stále mají srdce a naše mávání nám opětovali. Někteří dokonce přispěli hlasitým zatroubením. Zpáteční cestou jsme prošli přírodní park Bobrava směrem do Želešic, kde jsme se zastavili a po zchlazení nohou přímo v Bobravě se vydali šťastně domů.

Výlet Vážek

6. 6. 2020

Na poslední výlet se nás vydalo 7 – já, Maki, Týna, Mluvka, Adam, Slípka a Krtek. Sešli jsme se u Sokolovny, kde jsme si prohlédli mapu dnešní cesty a zaúkolovali Maki a Krtka vedením cesty. Dobrá volba to byla pouze v prvním případě. Krtka jsme se zeptali jen jednou během cesty, kde na mapě se nacházíme a dalo hodně práce ho navést k tomu, aby ukázal správné místo 😊. Zato Maki nás bezpečně provedla všemi úskalími trasy. Číst dále

Informační papírky nově!

Protože máme nové webové stránky, bude tu spoustu věcí nově. 😊 Informační papírky k akcím (momentálně k závěrečným výletům) najdete vždy přímo u akce v kalendáři a ne zde na hlavní stránce. Hledejte je tedy prosím tam. Děkujeme a těšíme se, že se s dětmi konečně potkáme i na celodenním výletu.

Zahajujeme činnost!

Vážení rodiče a děti,
od pondělí 18. 5. 2020 obnovujeme schůzkovou činnost.
Schůzky budou probíhat v časech, jak bylo zvykem po celý školní rok a budou zavedeny následující opatření: Číst dále

Pokyny k platbě tábora

Věříme, že do srpna se situace uklidní a tábor se uskuteční tak, jak se na něj těšíme. 🙂

Účastnický poplatek ve výši 3100 Kč (pro registrované členy oddílu), případně 3600 Kč (pro nečleny) uhraďte převodem na účet 2101589319/2010 do konce června. Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, celé jméno dítěte, případně dětí, za které je poplatek posílán. V extrémním případě (např. nekonání tábora) Vám bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.

V případě dotazů či jakýchkoliv problémů, nebo nejasností, nás neváhejte kontaktovat a jsme si jistí, že vše vyřešíme.

Herbářová položka

Herbářové položky tvoří společně Herbář. A co to vlastně je? Nejčastěji známe herbář z vylisovaných a sušených rostlin, může být ale i z fotografií či rostlin naložených v lihu.
Hlavní součástí herbáře je „schéda“ – etiketa s informacemi o názvu a zařazení rostliny, místa a datu sběru, ale i o tom kdo položku našel či určil. Číst dále