Dračí smyčka 2024

V sobotu 24. 2. 2024 jsme jakožto oddíl spolupořádali Dračí smyčku v rámci Zelené ligy a také jsme se jí zúčastnili. Našim spolupracovníkem byla 32. PTO Severka z Bohunic, které bychom chtěli moc poděkovat za všechnu spolupráci. Závod se konal na naší Základní škole v Modřicích na Benešově ulici.

Ráno jsme se před závodem sešli, zaregistrovali a hurá na uzly! Každý účastník závodu dostal svoji kartu, na kterou se mu zapisovaly časy uvázání uzlu. Každý si pak individuálně obešel stanoviště s uzly a postupně si splnil všechny pokusy. Samozřejmě vyhrává nejrychlejší. 

Během dne bylo možné si v hale zahrát ringobal či se zúčastnit míčových her. Také byla nachystána poznávací stezka po Modřicích, aby si závodníci mohli trochu protáhnout nohy. Celkově se nás z celého Jihomoravského kraje sešlo na závodu cca 274.

A která místa jsme vysoutěžili?

V kategorii N se na 7. místě umístila Valinka.

V kategorii M se na 5. místě umístila Žirafka.

V kategorii S se na 9. místě umístila Anče a na 10. místě se umístila Danča. 

V kategorii R se na 1. místě umístila Mluvka. 

V kategorii O se na 7. místě umístil Páďa.

Všem umístěným gratulujeme! A všem děkujeme za účast. 

Doufáme, že se akce všem líbila a všichni byli spokojení. Také bychom chtěly poděkovat všem, kteří nám při přípravě akce pomohli a přiložili ruku k dílu při chystání této akce.

Telka & Špion