Lednový výlet 7. 1. 2023

První sobotu v lednu se uskutečnil první letošní výlet, totiž lednový. Celodenní program byl rozdělen na dopolední a odpolední část.

Dopoledne probíhalo v naší klubovně, kde jsme uspořádali turnaj deskových her. Pro každou věkovou kategorii byly nachystány dvě hry. Nejmladší kategorie hrála Hop! a Uno. Prostřední Dobble a Ubongo a nejstarší Kris Kros a Dominion. Děti měly možnost procvičit se v těchto hrách, aby pak mohly zazářit na závodech Zelené ligy, které se uskuteční v únoru. Ty nejúspěšnější byly vyhlášeny a oceněny v odpolední části programu.
Po obědě jsme se sešli v areálu Pod kaštany, kde jsme již tradičně opékali špekáčky na odstrojených vánočních stromečcích. Na zahřátí byl k dispozici teplý mošt. Původně se tento výlet nazýval Výlet za hvězdami, které se děti učily poznávat přímo na noční obloze. Jako vzpomínku na tento výlet se program věnoval hvězdám. V celém areálu byly vyvěšené slepé mapky souhvězdí, které měly týmy složené z dětí a jejich rodičů poznat. Dalším úkolem bylo sestavit model noční oblohy, která by byla vidět právě ten den na nebi, kdyby bylo jasno. Děti sestavovaly souhvězdí pomocí barevných kamenů a míčků, které pak spojovaly lany. Tuto „naší noční oblohu“ jsme se pak vyfotili dronem z výšky, což byl hlavně pro kluky největší zážitek dne. Večer jsme ukončili zpíváním s kytarou u ohně.

Danone