Zahájení školního roku 14. 9. 2022

V týdnu od 12. září 2022 začaly brabroučí schůzky. Po prázdninách se kromě dětí těšíme i na rodiče, a
tak jsme jako každoročně naplánovali akci pro děti a rodiče – Zahájení školního roku.

Letošní setkání bylo ohroženo počasím, protože ve středu mělo celý den pršet. Nakonec se ale počasí
umoudřilo a těsně před začátkem akce pršet přestalo.
Sešli jsme se Pod Kaštany a rozjeli MiniSetonův závod pro hlídky dětí a rodičů. Byla to ukázka závodu,
který se každoročně koná v dubnu a na který děti celý rok připravujeme. Z mnoha disciplín, které děti
na závodě plní jsme vybrali jen ukázky: určování rostlin a živočichů, zdravovědu, vázání uzlů, hod na
cíl, určování azimutu a hledání dalekohledem. Myslím, že rodiče byli příjemně překvapeni tím, co
jejich děti umí a znají. Nebo naopak zjistili, jaké znalosti jim třeba trošku chybí.
Na účasti bylo poznat, že některé skalní rodiče odradilo počasí, ale těch přibližně 50 účastníků si
závod i následné opékání špekáčků s povídáním až do tmy užilo.

Muflonka