Registrační karty

S probíhajícím podzimem přichází pravidelně čas registrací Brabrouků a jinak tomu není ani letos. Děti již na schůzkách dostávají registrační karty, na kterých prosíme o důkladnou kontrolu veškerých vyplněných údajů, jejich případnou opravu a následné doručení s registračním poplatkem zpět vedoucím družinek, to vše nejpozději do 15. 12. 2022. Na zadní stranu registrační karty nezapomeňte do příslušných kolonek doplnit datum a podpis.

Platbu registračního poplatku můžete provést také bezhotovostně s uvedením celého jména registrovaného člena do poznámky pro příjemce, a to buď převodem na náš účet, nebo pomocí QR kódu – podrobné platební údaje naleznete na informačním papírku, který je k registračním kartám přiložen.

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na vedoucí svých družinek či přímo na info@brabrouci.cz.

Děkujeme!