Pokyny k platbě tábora

Věříme, že do srpna se situace uklidní a tábor se uskuteční tak, jak se na něj těšíme. 🙂

Účastnický poplatek ve výši 3100 Kč (pro registrované členy oddílu), případně 3600 Kč (pro nečleny) uhraďte převodem na účet 2101589319/2010 do konce června. Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, celé jméno dítěte, případně dětí, za které je poplatek posílán. V extrémním případě (např. nekonání tábora) Vám bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.

V případě dotazů či jakýchkoliv problémů, nebo nejasností, nás neváhejte kontaktovat a jsme si jistí, že vše vyřešíme.