Historie oddílu

Historie oddílu

Zakládajícími členy oddílu se stala skupinka dětí, které přerostly cvičení pro děti a rodiče v modřickém Sokole. V té době se na vedení tohoto cvičení podíleli Jana a Radek Pokorní, kteří se domluvili s ostatními rodiči, že pro děti, které začaly chodit do školy, založí turistický oddíl. Oddíl začal pracovat ve školním roce 1998/1999 pod záštitou Pionýrské skupiny Vinohrady, která se oddílu ujala.

Po roce činnosti, kdy už bylo jasné, že se to dětem líbí, vedoucí požádali o přijetí do Sdružení pionýrských tábornických oddílů (SPTO), kam jsme byli přijati na Srazu PTO v Březníku v roce 2001. To už členové nosili i svoje modrohnědé šátky, které svou barvou připomínají vzácný exemplář brabrouka modrého, který kdysi žil na Staré řece v Modřicích, která je Evropsky významnou lokalitou. Od začátku má oddíl turistické zaměření, i když občas zavítá i do výtvarných a jiných činností, jak už k činnosti oddílu patří.

Oddíl se scházel v klubovně pod radnicí, pak po dobu přestavby radnice dva roky v klubovně Kovolitu a nyní zase v klubovně na radnici.

Na činnosti se oddílu se podílí vedoucí (18+) a instruktoři (15+), které koordinuje náčelník oddílu. Za historii oddílu se vyměnili 4 náčelnice a náčelníci (Jana „Muflonka“ Pokorná, Barbora „Babča“ Meduňová (Pokorná), Pavla „Paša“ Pokorná, Tomáš „Kečup“ Hejtmánek). Náčelník také reprezentuje oddíl ve vedení pionýrské skupiny a ve sdružení pionýrských tábornických oddílů. Přímá práce s dětmi funguje pomocí věkově oddělených družin.

Družiny

Týdenní činnost oddílu funguje v malých družinách, kde se schází děti v určitém věkovém rozpětí a program jim připravují 2–3 vedoucí a instruktoři. Náplní schůzek je získávání různých dovedností a zkušeností pomocí her a zážitků. Nová družina vzniká vždy z cca 12 předškoláků a prvňáků s novými instruktory a vedoucím. Tato družina pak společně stárne a v průběhu let zažívá spoustu dobrodružství, až do chvíle, kdy děti zestárnou v instruktory, kteří nejdříve pomáhají u některé z dalších družin a následně si založí svoji vlastní z malých dětí.

Za historii oddílu již vzniklo 11 družin a zaniklo 6 družin, i když družina nikdy nezanikne úplně, protože každý vedoucí je stále i členem družiny, kam chodil jako dítě.

 • Babočky (vznik: 1998, vedoucí: Muflonka, Jolana, Lída, zánik: 2008)
 • Včelí Medvíďata (vznik: 1999, vedoucí: Romeo, Radka, zánik: 2008)
 • Luční Koníci (vznik: 2001, vedoucí: Lída, zánik: 2010)
 • Chrousti (vznik: 2006, vedoucí: Babča, Klídek, zánik: 2014)
 • Píďalky (vznik: 2007, vedoucí: Paša, Mráza, Žabča, Muflonka, zánik: 2016)
 • Mravenci (vznik: 2009, vedoucí: Kečup, Páďa, Marťan, Muflonka, Baty, Karel, zánik: 2021)
 • Komáři (vznik: 2011, vedoucí: Danone, Koník, Kačka, Káťa, Dory, Terka, zánik: 2018)
 • Vážky (vznik: 2013, vedoucí: Zuzka, Áda, Muflonka, Hříbě, Sluníčko)
 • Kobylky (vznik: 2015, vedoucí: Koník, Žuch, Špion, Fík, Terka)
 • Včeličky (vznik: 2017, vedoucí: Káťa, Dory, Danone)
 • Berušky (vznik: 2019, vedoucí: Hříbě, Sluníčko, Mráza)
 • Bělásci (vznik: 2021, vedoucí: Rádio, Třezalka, Maky)