KILOMETROVNÍK

Získané kilometry za účast na akcích.