CO UŽ ZNÁME

Už jste slyšeli o brabroučích cestičkách? Jsou to dovednosti rozdělené do deseti kategorií, které můžete vidět níže. Každé dítě si od chvíle, kdy se stane brabroukem prošlapává svou cestičku každou z nich. Cestička se skládá z několika dílčích dovedností, které postupně získáváme na schůzkách i výletech. Jednotlivé úkoly mají různou obtížnost podle věku, ve kterém by je měl brabrouk zvládnout. Samotné cestičky tak jsou rozděleny do tří kategorií: nejmladší (1. – 3. třída), mladší (4. – 6. třída) a starší (7. – 9. třída). Úrovněmi v rámci každé cestičky je ovšem nutné procházet postupně, není tak možné získat cestičku za splnění úkolů z vyšší kategorie, bez splnění všech z té předchozí. Když se brabroukovi podaří dovednosti prokázat před vedoucími, na důkaz svých vědomostí obdrží nášivku, kterou se pak pyšní na své košili. Jedná se o kožený proužek v barvě zvládnuté cestičky s počtem dírek dle obtížnosti. Slavnostní předávání probíhá na konci tábora kdy jsou při slavnostním táboráku odměnění všichni úspěšní plnitelé za uplynulý školní rok.
Zde si můžeš jednotlivé cestičky prohlédnout a naučit se nebo si zopakovat některé z dílčích úkolů každé z nich. Všechny úkoly totiž nejsou pouze teoretické, ale též dovednostní, a ty se nedají naučit online.

 


 

Pokud se chceš o cestičkách dozvědět více, zeptej se vedoucích na schůzce.