Letní kemp

Datum konání

31. 07. 2021 - 06. 08. 2021    
0:00

Místo konání: Lomy u Kunžaku

Letní kemp je zajišťován bez účastnického poplatku, aktivita je hrazena z dotačních prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy Letní kempy 2021 a z dotační podpory
města Modřice.