66. PTO Brabrouci Modřice

Kdo jsme

Historie oddílu

Zakládajícími členy oddílu se stala skupinka dětí, které přerostly cvičení pro děti a rodiče v modřickém Sokole. V té době jsme se na vedení tohoto cvičení podíleli, a proto jsme se s ostatními rodiči domluvili, že pro děti, které začaly chodit do školy, založíme turistický oddíl. Oddíl začal pracovat ve školním roce 1998/1999 pod záštitou PS Vinohrady, která se nás ujala.

Po roce činnosti, kdy už bylo jasné, že se to dětem líbí, jsme požádali o přijetí do SPTO, kde jsme byli přijati na srazu PTO v Březníku v roce 2001. To už jsme nosili i svoje modrohnědé šátky, které svou barvou připomínají vzácný exemplář brabrouka modrého, který kdysi žil na Staré řece v Modřicích, která je chráněným územím. Od začátku má oddíl turistické zaměření, i když sem tam zavítáme i do výtvarných a jiných činností, jak už k činnosti oddílu patří.

Oddíl se scházel v klubovně pod radnicí, pak po dobu přestavby radnice dva roky v klubovně Kovolitu a nyní zase v klubovně na radnici.

Pionýr

Pionýr je nezávislý na politických stranách, hnutích a ideologiích, náboženských systémech, církvích, sektách…

Vede své členy k aktivnímu občanství a kladným morálním hodnotám. Hlásí se k Úmluvě o právech dítěte a k zásadám Listiny práv a svobod. Při činnosti zdůrazňuje tyto ideály: Poznání, Pravda, Překonání, Příroda, Přátelství, Paměť, Pomoc.

Sedmero zásad sdružení Pionýr: demokracie, nezávislost, dobrovolnost, otevřenost, samostatnost, různorodost a všestrannost.

Kolektivy v Pionýru samostatně rozhodují o obsahu činnosti, normách života a své vnitřní organizaci. Kolektivy si určují konkrétní strukturu, obsah a systém činnosti, vlastní znak, název, slib a další jednotící prvky."

(výňatek ze Statutu a Programu sdružení Pionýr)

Sdružení pionýrských tábornických oddílů Brno

Organizační jednotka Pionýra, která sdružuje pionýrské oddíly, jejichž členové se chtějí potkávat, předávat si zkušenosti a také mezi sebou soutěžit. K tomu jim od roku 1993 slouží již tradiční soutěž Zelená liga. Náčelníci oddílů, které se umístí na prvních sedmi místech, jsou pro další rok členové štábu, který připravuje akce pro další školní rok.

Jak jsme byli dobří v Zelené lize:

 • 2001/2002: 23. místo

 • 2002/2003: 9. - 10. místo

 • 2003/2004: 5. místo

 • 2004/2005: 6. místo

 • 2005/2006: 1. místo

 • 2006/2007: 6. místo

 • 2007/2008: 6. místo

 • 2008/2009: 3. místo

 • 2009/2010: 3. místo

 • 2010/2011: 1. místo

 • 2011/2012: 3. místo

 • 2012/2013: 2. místo

 • 2013/2014: 1. místo

 • 2014/2015: 3. místo

 • 2015/2016: 6. místo

 • 2016/2017: 7. místo

 • 2017/2018: 2. místo

 • 2018/2019: 5. místo

 • 2019/2020: ?. místo

 

Naši činnost finančně podporují